زمان و محل برگزاري جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان

زمان و محل برگزاري جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان

سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ 768

زمان برگزاري دهه سوم آبان ماه 1398 مي باشد.زمان دقيق از طريق سامانه جشنواره اطلاع رساني خواهد شد
مکان برگزاری : استان فارس - شيراز